biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2019 mới nhất, sách biểu thuế xnk 2019 » sách kế toán doanh nghiệp » sách chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2017 sửa đổi bổ sung nxb tài chính
sách chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2017 sửa đổi bổ sung nxb tài chính

sách chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2017 do nhà xuất bản tài chính phát hành lần này cập nhật bổ sung rất nhiều thông tư  mới của bộ tài chính

Ngày 21/03/201 6 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 53/201 6/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.

Ngày 18/05/2015 Bộ Tài chính ban hành thông tư 75/201 5/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 28 của Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.

Trước đấy Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư  số 200/2014/TT – BTC Hướng dẫn chế dộ kế toán doanh nghiệp mới (thay thế cho Quyết định số 15/2006/QĐ – BTC) và Thông tư  số 202/2014/TT – BTC Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

sách chế độ kế toán doanh nghiệp 2017

ảnh bìa sách chế độ kế toán doanh nghiệp 2017 sửa đổi bổ sung nxb tài chính

Nội dung cuốn sách chế độ toán doanh nghiệp năm 2017 gồm có 2 quyển

Quyển 1: hệ thống tài khoản kế toán

Quyển 2: hệ thống báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán

PHẦN 1: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ SƠ ĐỒ KẾ TOÁN

PHẦN 2: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

PHẦN 3: CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

PHẦN 4 CHẾ ĐỘ SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

PHẦN 5: CÁC VÍ DỤ THỰC HÀNH

PHẦN 6: HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp 2017 nhà xuất bản tài chính sẽ là tài liệu bổ ích cho các doanh nghiệp

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0926.98.58.68 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0962.601.638 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0963.735.128 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)