biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2019 mới nhất, sách biểu thuế xnk 2019 » sách kế toán hành chính sự nghiệp » sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2017 chế độ kiểm soát chi và hướng dẫn phương pháp hạch toán về quản lý thu chi ngân sách mua sắm sử dụng tài sản
sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2017 chế độ kiểm soát chi và hướng dẫn phương pháp hạch toán về quản lý thu chi ngân sách mua sắm sử dụng tài sản

sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2017 xuất bản lần này cập nhật các thông tư mới nhất của bộ tài chính về sửa đổi bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước như thông tư 56/2016/TT-BTC

sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2017 chế độ kiểm soát chi và hướng dẫn phương pháp hạch toán về quản lý thu chi ngân sách mua sắm sử dụng tài sản được nhà xuất bản tài chính phát hành vào tháng 12 năm 2016

sach-he-thong-muc-luc-ngan-sach-nha-nuoc-2017

hình ảnh cuốn sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2017 quyển 1

sach-he-thong-muc-luc-ngan-sach-nha-nuoc-2017-quyen-2

sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2017 quyển 2 chế độ kiểm soát chi và hướng dẫn phương pháp hạch toán về quản lý thu chi ngân sách mua sắm sử dụng tài sản

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
Đặt mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: 0926.98.58.68 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0962.601.638 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 0963.735.128 ( giao hàng sau 12 tiếng làm việc )
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC ĐƠN HÀNG)